Chính Sách Bảo Mật

Môi trường Quang Anh cam kết cung cấp đến khách hàng những dịch vụ chất lượng, đảm bảo tiến độ với mức giá tốt nhất. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình làm việc cũng như quản lý thông tin, chúng luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

Thông tin thu thập

+ Môi trường Quang Anh tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những hình thức hợp pháp và minh bạch.

+ Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và những thông tin khác Khách hàng đã cung cấp cho công ty.

+ Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

+ Đối với khách hàng trực tuyến, Môi trường Quanh Anh có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, thời gian khách hàng truy cập vào trang web https://moitruongquanganh.com.vn/, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Sử dụng thông tin Cá nhân

+ Môi trường Quang Anh chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

+ Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng cho nội bộ công ty trong nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin về các ưu đãi, chương trình đặc biệt về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với trường hợp này, khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối thông tin ưu đãi nêu trên.

+ Môi trường Quanh Anh sẽ lưu giữa thông tin khách hàng đến khi công ty còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

+ Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác, cập nhật liên tục, đó cũng là cơ sở cho Môi trường Quang Anh phục vụ tốt nhất tới khách hàng.

Phương thức bảo vệ

Môi trường Quanh Anh sẽ bảo vệ thông tin của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, đồng thời sẽ ngăn chặn triệt để hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin sai mục đích.

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các công ty thành viên, nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên liên quan, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

Môi trường Quang Anh cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.

Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.